Leadership Team

Durgaprasad Khatri
Partner | Assurance
Prakash Hamirwasia
Partner | Direct Taxation
Ch. Somaraju
Partner | Assurance
Anita Basrur
Partner | Direct Taxation
Tanwir Shirolkar
Partner | Transaction Advisory
Nemish Kapadia
Partner | Assurance
Viswanadh Kuchi
Partner | Risk Assurance and Advisory
Bhadresh Vyas
Partner | Indirect Taxation
Nishit Parikh
DIRECTOR | DIRECT TAXATION